Şəhadətnamələr

Bina və qurğuların elektro-mexaniki sistemlərinin tikinti-quraşdırma işləri.
13.02.2016

Qaldırıcı qurğuların, metallurgiya avadanlığının, təzyiq altında işləyən qazanların, tutumların quraşdırılması və təmiri.
19.01.2016

Bina və qurğuların elektro-mexaniki sistemlərinin layihələndirilməsi.
19.01.2016