Dədə Qorqud üzən platforması

Sahəsi – 400м2., Kondisioner, istilik və ventilyasiya sistemləri

Neftçala Nərə Balıqartırma zavodu

Sahəsi 2 700м2., Kondisioner, istilik və ventilyasiya sistemləri

Azplodeksport Qofrokarton Kombinatı

Buxar qazanı, gücü 3 200 kq/saat, Buxar istehsalı